Registar izdatih dozvola poštanskim operatorima

ažuriran: 
09.03.2020

Izaberite jedan ili više kriterijuma koji ograničavaju pregled dozvola poštanskih operatora. Ako ne želite da koristite neki kriterijum, ostavite na datom kriterijumu vrednosti "Sve vrednosti".

Naziv, matični broj, adresa i sedište domaćeg operatora

Status operatora

Specifikacija poštanskih usluga

Područje na kojima se pruža usluga

Datum važenja

OBAVEZNO POPUNITI
od:
KALENDAR
do:
KALENDAR